FROSIO kurs

Oceaneering er en ledende leverandør av FROSIO kurs. Vi tilbyr FROSIO kurs i overflatebehandling og isolasjon.

Våre kurs gir deg teoretisk teoretisk grunnlag og praktisk øving til å utføre inspeksjonsarbeid. Om du består eksamen vil du bli godkjent som FROSIO Inspektør, nivå 1, 2 eller 3 – avhengig av din praksis og erfaring. Vi har lav strykprosent på begge våre kurs – sammenlignet med andre kurs arrangører.

FROSIO inspektør sertifikat – 3 nivåer

1b

Nivå I

Kandidater som har bestått eksamen, men mangler relevant praksis og inspeksjon praksis. Dersom man ønsker å gå videre til nivå II og nivå III, må dette gjøres innen 5 år fra sertifiserings dato.

2c

Nivå II

Kandidater som består eksamen og har minimum 2 år relevant erfaring, men ingen eller mindre enn 2 års inspeksjon praksis.

3b

Nivå III

Kandidater som kan dokumentere minimum 5 års relevant praksis, hvorav 2 år er dokumentert inspeksjon praksis.

Formål med våre FROSIO kurs

Våre FROSIO kurs gir deg inngående kjennskap til de standarder og forskrifter som stilles til overflatebehandling og isolering. Gjennom undervisning og praktiske øvelser vil du få tilstrekkelig nok kunnskap til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid.

Hvem passer kurset for?

Inspektør, operatører, fagarbeidere og teknisk personale, som arbeider eller har (del ansvar) ansvar innen overflatebehandling og/eller isolering.

Forkunnskaper og praksis

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper til å gjennomføre våre kurs. Vi ønsker at alle våre deltakere skal ha så gode forutsetninger som mulig, og vi tilbyr derfor kostnadsfri utsendelse av kurs kompendium til din privatadresse hvis ønskelig.

Innhold

 • Materialer og design

 • Korrosjon

 • Underlag for maling / belegg

 • Klimabetingelser

 • Krav til utførelse av arbeidet

 • Standarder, spesifikasjoner og prosedyrer

 • Kontrollarbeidet / inspektør-rollen

 • HMS

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av undervisning, praktiske øvelser og selvstudie. Kurset holdes på Thon Airport Hotell, på Kokstad i Bergen.

Språk

Kurs og eksamen blir i hovedsak holdt på norsk.

Hvem passer kurset for?

Inspektør, operatører, fagarbeidere og teknisk personale, som arbeider eller har (del ansvar) ansvar innen overflatebehandling og/eller isolering.

Forkunnskaper og praksis

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper til å gjennomføre våre kurs. Vi ønsker at alle våre deltakere skal ha så gode forutsetninger som mulig, og vi tilbyr derfor kostnadsfri utsendelse av kurs kompendium til din privatadresse hvis ønskelig.

Innhold

 • Inspeksjonsarbeidet og inspektørrollen

 • Fagteori og isoleringsklasse

 • Tegningslesing

 • Isolasjonsmateriell

 • Kapsling og værbeskyttelse

 • Utførelse av isolasjonsarbeidet

 • Maling, isolasjon og korrosjon

 • Standarder og spesifikasjoner

 • HMS

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av undervisning, praktiske øvelser og selvstudie. Kurset holdes på Thon Airport Hotell, på Kokstad i Bergen.

Språk

Kurs og eksamen blir i hovedsak holdt på norsk.

Frosio Kurs Praktisk Trening

Kurslokalet

Våre kurslokaler ligger 5 min unna Bergen Lufthavn, noe som er gunstig for deg som kommer langveis fra. Kurset holdes på Thon Hotell Bergen Airport. Dersom du oppgir at du skal delta på FROSIO kurs når du bestiller hotell, vil du få en tilbudspris på 1212,- inklusiv frokost.

 • 2 km til Bergen Lufthavn Flesland
 • 50 m til flybuss
 • 17 km til togstasjon (Bergen sentrum)
 • 17 km til Bergen sentrum
 • 200 m til bybanestopp Birkelandsskiftet
 • 4 min med bybane fra Flesland til Birkelandskrysset (stoppet ved Thon Hotell Bergen Airport)
 • 4. min med bybane fra Birkelandskrysset (Thon Hotell) til Sandsliveien (Oceaneering)

Veibeskrivelse

Priser, vilkår og betingelser

Kurspris inkluderer kurs, kompendium, og lunsj. Eksamensavgift er ikke inkludert i kursprisen og er avhengig av medlemskap i FROSIO. Ved avbestilling senere enn 3 uker før start belastes et gebyr på 50 % av avgiften. Full avgift belastes ved avbestilling senere enn 7 dager før start. All kursavgift må være betalt før kurset starter. I forkant av kursstart vil kursholder utstede faktura pålydende kursavgift og eksamensavgift med 15 dagersbetalingsfrist fra fakturadato. Ved manglende betaling vil deltaker ikke få tilgang til å delta på kurset.

Kurspris

kr 35 980
 • Kurs
 • kompendium
 • Lunsj og annen bevertning

Eksamensavgift

kr 4 150*
 • *Pris for Frosio medlemmer
 • *Pris for ikke-medlemmer: kr 4 750

Re-eksamensavgift

kr 6 000*
 • *Pris for Frosio medlemmer
 • *Pris for ikke-medlemmer er kr 6 500

Visste du at man kan søke om å få dekket FROSIO kurs av NAV?

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Du vil trenge en godkjent "Anmodning av tilskudd" fra NAV.

Kontakt oss

Ta kontakt med vår FROSIO-instruktør dersom du har spørsmål angående våre kurs. 

Eivind Oen

Eivind Oen

Eivind har mer enn 40 års erfaring innen ISO-fagene, og er foreleser i begge våre FROSIO kurs.

Mobil: +47 926 46 880
E-post: eroen@oceaneering.com

Contact Us | FROSIO

Company page Since our founding in the early 1960s, Oceaneering has expanded and grown globally to service several industries such as the offshore energy industry, defense, entertainment, material handling, aerospace, science, and renewable energy industries. In 1964, Mike Hughes and Johnny Johnson formed a Gulf of Mexico diving company called World Wide Divers. The company grew in response to increasing demand for their services and in 1969 merged with two other diving companies to form Oceaneering International, Inc. To solve the toughest challenges, we do things differently, creatively, and smarter. As your trusted partner, our unmatched experience and truly innovative portfolio of technologies and solutions give us the flexibility to adapt and evolve, regardless of market conditions. Our mission is to solve the unsolvable. We thrive by creating industry-changing technically creative solutions for the most complex operational challenges under water, on land, and in space. Our five core values establish a common culture and demonstrate what is most important for us as a company. Since the beginning, the company has transformed from a small regional diving company into a global provider of engineered products and services. Today, we develop products and services for use throughout the lifecycle of an offshore oilfield, from drilling to decommissioning. We operate the world's premier fleet of work class ROVs. Additionally, we are a leader in offshore oilfield maintenance services, umbilicals, subsea hardware, and tooling. We also serve the aerospace, defense, and theme park industries. Underpinning everything we do, safety is not only the foundation of our core values, but it is vital to our unmatched performance record and company culture. The industries we serve are as diverse as they are complex. Whether we are engineering deepwater umbilicals or developing robotics for aerospace applications, the safety and health of our employees, vendors, and customers is an integral part of our day-to-day business. If we are working, then our responsibility is to be working safely. Since our inception in 1964, we have placed a high value on employee safety—from diving services and subsea inspection to vessel-based installation operations. We have and will continue to evolve not only our health, safety, and environmental (HSE) processes, but those of the industries in which we work. Although we have been fatality-free since 1999, our HSE journey goes beyond statistics. As our portfolio of services has grown, we have continued to prioritize and advance our approach to HSE.