FROSIO

FROSIO kurs

Oceaneering er en ledende leverandør av FROSIO kurs. Vi tilbyr FROSIO kurs i overflatebehandling og isolasjon.

Teoretisk grunnlag og praktisk øving

Ønsker du å utføre inspeksjonsabeid?

Våre kurs gir deg teoretisk teoretisk grunnlag og praktisk øving til å utføre inspeksjonsarbeid. Om du består eksamen vil du bli godkjent som FROSIO Inspektør, nivå 1, 2 eller 3 – avhengig av din praksis og erfaring. Vi har lav strykprosent på begge våre kurs – sammenlignet med andre kurs arrangører.

FROSIO inspektør sertifikat – 3 nivåer

Item 1

Nivå I

Kandidater som har bestått eksamen, men mangler relevant praksis og inspeksjon praksis. Dersom man ønsker å gå videre til nivå II og nivå III, må dette gjøres innen 5 år fra sertifiserings dato.

Item 2

Nivå II

Kandidater som består eksamen og har minimum 2 år relevant erfaring, men ingen eller mindre enn 2 års inspeksjon praksis.

Item 3

Nivå III

Kandidater som kan dokumentere minimum 5 års relevant praksis, hvorav 2 år er dokumentert inspeksjon praksis.

Overflatebehandling og Isolering

Formål med våre FROSIO kurs

Våre FROSIO kurs gir deg inngående kjennskap til de standarder og forskrifter som stilles til overflatebehandling og isolering. Gjennom undervisning og praktiske øvelser vil du få tilstrekkelig nok kunnskap til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid.

Hvem passer kurset for?

Inspektør, operatører, fagarbeidere og teknisk personale, som arbeider eller har (del ansvar) ansvar innen overflatebehandling og/eller isolering.

Forkunnskaper og praksis

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper til å gjennomføre våre kurs. Vi ønsker at alle våre deltakere skal ha så gode forutsetninger som mulig, og vi tilbyr derfor kostnadsfri utsendelse av kurs kompendium til din privatadresse hvis ønskelig.

Innhold

 • Materialer og design

 • Korrosjon

 • Underlag for maling / belegg

 • Klimabetingelser

 • Krav til utførelse av arbeidet

 • Standarder, spesifikasjoner og prosedyrer

 • Kontrollarbeidet / inspektør-rollen

 • HMS

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av undervisning, praktiske øvelser og selvstudie. Kurset holdes på Thon Airport Hotell, på Kokstad i Bergen.

Språk

Kurs og eksamen blir i hovedsak holdt på norsk.

Hvem passer kurset for?

Inspektør, operatører, fagarbeidere og teknisk personale, som arbeider eller har (del ansvar) ansvar innen overflatebehandling og/eller isolering.

Forkunnskaper og praksis

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper til å gjennomføre våre kurs. Vi ønsker at alle våre deltakere skal ha så gode forutsetninger som mulig, og vi tilbyr derfor kostnadsfri utsendelse av kurs kompendium til din privatadresse hvis ønskelig.

Innhold

 • Inspeksjonsarbeidet og inspektørrollen
 • Fagteori og isoleringsklasse
 • Tegningslesing
 • Isolasjonsmateriell
 • Kapsling og værbeskyttelse
 • Utførelse av isolasjonsarbeidet
 • Maling, isolasjon og korrosjon
 • Standarder og spesifikasjoner
 • HMS

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av undervisning, praktiske øvelser og selvstudie. Kurset holdes på Thon Airport Hotell, på Kokstad i Bergen.

Språk

Kurs og eksamen blir i hovedsak holdt på norsk.

Deltakere på Frosio kurs hos Oceaneering
Om Kurslokalet

Kurslokaler i nærheten av Bergen Lufthavn

Våre kurslokaler ligger 5 min unna Bergen Lufthavn, noe som er gunstig for deg som kommer langveis fra. Kurset holdes på Thon Hotell Bergen Airport. Dersom du oppgir at du skal delta på FROSIO kurs når du bestiller hotell, vil du få en tilbudspris på 1212,- inklusiv frokost.

 • 2 km til Bergen Lufthavn Flesland
 • 50 m til flybuss
 • 17 km til togstasjon (Bergen sentrum)
 • 17 km til Bergen sentrum
 • 200 m til bybanestopp Birkelandsskiftet
 • 4 min med bybane fra Flesland til Birkelandskrysset (stoppet ved Thon Hotell Bergen Airport)
 • 4. min med bybane fra Birkelandskrysset (Thon Hotell) til Sandsliveien (Oceaneering)
Priser

Priser, vilkår og betingelser

Kurspris inkluderer kurs, kompendium, og lunsj. Eksamensavgift er ikke inkludert i kursprisen og er avhengig av medlemskap i FROSIO. Ved avbestilling senere enn 3 uker før start belastes et gebyr på 50 % av avgiften. Full avgift belastes ved avbestilling senere enn 7 dager før start. All kursavgift må være betalt før kurset starter. I forkant av kursstart vil kursholder utstede faktura pålydende kursavgift og eksamensavgift med 15 dagersbetalingsfrist fra fakturadato. Ved manglende betaling vil deltaker ikke få tilgang til å delta på kurset.

Kurspris

35 980 kr
 • Kurs
 • Kompendium
 • Lunch og annen bevertning

Eksamensavgift

4 150 kr*
 • *Pris for FROSIO medlemmer
 • *Pris for ikke-medlemmer: 4 750 kr

Re-eksamensavgift

6 000 kr*
 • *Pris for FROSIO medlemmer
 • *Pris for ikke-medlemmer: 6 500 kr

Visste du at man kan søke om å få
dekket FROSIO kurs av NAV?

Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Du vil trenge en godkjent "Anmodning av tilskudd" fra NAV.

Eivind Oen Frosio instruktør i Oceaneering

Ta kontakt med vår FROSIO-instruktør dersom du har spørsmål angående våre kurs

Eivind Oen | FROSIO-instruktør

Eivind har mer enn 40 års erfaring innen ISO-fagene, og er foreleser i begge våre FROSIO kurs.

+47 926 46 880

Bergen