FROSIO Kurs og Sertifisering i samarbeid mellom Oceaneering og FROSIO (Faglig Råd for Opplæring og Sertifisering av Inspektører innen Overflatebehandling).

Gir kvalifiserte deltagere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øvning til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner.

FROSIO Kurs i Bergen


 

Kurs 1 - FROSIO Maling og Belegg
Kurs 2 - FROSIO Isolering

Kursene går over to uker og avsluttes med en teoretisk og praktisk eksamen iht NS 476, som gjennomføres i regi av FROSIO komiteen.

Deltager må være forberedt på hjemmearbeid under kurset.

Påmeldingsdetaljer


 

Påmelding er bindende. 

Ved avbestilling belastes et gebyr på 20% av kursavgift (minimum kr 500). Ved avbestilling senere en 14 dager før kursstart, belastes full avgift.

Pris pr deltager: 28.500,- NOK
Eksamensavgift: 3500,- NOK  for medlemsbedrifter og 4000,- NOK for ikke -medlemmer.

Antall deltakere pr kurs: maks 20 personer.

 

Undervisningen


 

Undervisningen er basert på forelesninger, demonstrasjoner, praktisk bruk av utstyr og øvingsoppgaver som gir trening i praktisk arbeid. Undervisningsformen gir deltager muligheten til å fordype seg i emne over en begrenset tidsperiode, og gir god kontakt med faglærer og andre deltagere. Kurset arrangeres på norsk.

Relevant Praksis


 

Maling og Belegg: Arbeid rettes mot påføring av maling og andre korrosjonshindrende belegg, forbehandling av metalloverflater samt inspeksjon av slikt arbeid.

Isolering: Arbeid rettet mot planlegging, produksjon og installasjon av isoleringsmaterialer.

Kurs Lokasjon


 

Oceaneering
Sandslimarka 185
5254 Sandsli

 

Vi har gode samarbeidsavtaler med  hoteller nær flyplassen. Ta gjerne kontakt med oss for booking av hotell. Det er også gode buss- og bybaneforbindelser mellom Flesland og Sandslimarka, samt Sentrum og Sandslimarka.

For mer info kan du kontakte Eivind Oen på mobil: 926 46 880

Våre kursholdere er inspektører med meget god teoretisk fagkunnskap kombinert med lang praktisk erfaring.

 


 

Velkommen til begivenhetsrike kursdager hos oss!